Pellet drzewny jest nowoczesnym materiałem opałowym, wyprodukowanym ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem suchych trocin i wiórów z drewna iglastego (sosna, świerk), które nie zawiera jakichkolwiek dodatków. Jest bardzo czystym i ekologicznym paliwem. Substancją wiążącą są naturalne składniki zawarte w drewnie.

Materiał, z którego powstaje pellet, jest produktem ubocznym po obróbce drewna w tartakach. Dzięki temu żaden odpad nie marnuje się, tylko jest wykorzystywany w dalszej produkcji. Następnie surowiec jest poddawany suszeniu w nowoczesnej suszarni taśmowej, w której temperatura nie przekracza 100 stopni C.
Efektem tego jest idealnie wysuszona trocina a przy okazji nie jest nadpalona, nie jest zanieczyszczona sadzą lub spalinami a zawarte w drewnie lepiszcze, potrzebne do granulacji trociny, nie jest wypalone.

Trocina, po uzyskaniu odpowiedniej wilgotności, jest rozdrabniana, sprasowana pod wysokim ciśnieniem oraz poddana procesowi granulacji o średnicy 6 lub 8 mm i długości do kilku centymetrów. Podczas tego kroku zostaje nadana odpowiednia forma granulatu. W dalszych etapach pellet jest chłodzony, pakowany w worki i transportowany do magazynów lub tymczasowo przechowywany w silosach.

Do produkcji używane są trociny i wióry pochodzące od stałych, sprawdzonych dostawców.
O czystości paliwa świadczy fakt, że z jednej tony spalonego pelletu powstaje mniej niż 4 kg popiołu.

Pellet 6 mmPopiół z pelletu

  Pellet 6 mm                                                                Pellet 8 mm                                                                 Popiół ze spalonego pelletu                                                                                 

Po więcej informacji zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.