Pellet drzewny jest nowoczesnym materiałem opałowym wyprodukowanym ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem suchych trocin i wiórów z drewna sosnowego, bez jakichkolwiek dodatków. Jest bardzo czystym i ekologicznym paliwem. Substancją wiążącą są naturalne składniki zawarte w drewnie. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkk Pellet 6 mm                                              Pellet 8 mm                                                              Popiół po spalonym pellecie
fffffffffffffffffffffffffffffff Pellet luz 6 mm Pellet 8 mmPopiół

Z 1 tony spalonego pelletu powstanie około 5 kg popiołu, który można wykorzystać jako nawóz w przydomowym ogródku. Koszt ogrzania budynku jest nawet dwukrotnie niższy w porównaniu do ogrzewania olejem opałowym lub gazem.

fffffffffffffffffffffkkkffff Ważenie cysterny                                                                 Zabezpieczenie cysterny plombą z indywidualnym numerem

fffffffffffffffffffffffffffffff Cysterna, pellet luz            Blokada cysterny

hhhhh

Koszt pelletu porównywalny jest z ceną węgla jednakże różnicą jest to, że kotłownia jest czystsza, znikoma jest ilość popiołu, wolne od smogu powietrze, dłużej służący kocioł na pellet.

fffffffffffffffffffffkkkffffkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk             Zasyp silosu pelletem 

f                                     Cysterna rozładunek          

Właściwości pelletu:

 • średnica - 6 lub 8 mm
 • wartość opałowa ≥ 19 MJ/kg
 • wilgotność ≤ 6 %
 • ciepło spalania ≥ 19,5 MJ/kg
 • zawartość popiołu ≤ 0,2 % (około 5 kg)
 • zawartość siarki - 0,06 %
 • zawartość chloru - poniżej 0,002 %
 • skład trocin - sosna
 • ilość wytworzonego tlenku węgla przy spalaniu równa jest ilości pochłoniętego CO2 w czasie wzrostu drzewa
 • certyfikaty - FSC, Din plus, En plus A1
 • dodatki - brak

Możliwy odbiór własny pelletu lub złożenie zamówienia na pellet wraz z transportem.

kkkkk

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

601-936-295

664-923-776